ترامپ واردات خودروهای آلمانی را ممنوع می کند

ادامه گام های ضداروپایی واشنگتن؛

ترامپ واردات خودروهای آلمانی را ممنوع می کند

عصر خودرو- «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که فشار بر متحدان اروپایی اش را با تهدید به اعمال افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیم تشدید کرده است، این بار قصد دارد با بیرون کردن خودروسازان آلمانی از کشورش، فشارها بر اروپا را مضاعف کند.

عصر خودرو
ترامپ واردات خودروهای آلمانی را ممنوع می کند
http://www.asrekhodro.com/Home/News/136245

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*