پرداخت آنلاین

در این بخش میتوانید مبالغ تمدید رزرو و ... را پرداخت کنید و کد تراکنش را به اپراتور شرکت ارائه دهید
نام پرداخت کننده:
علت پرداخت:
مبلغ به تومان :
شرکت بین المللی الو رنت ایران
info@rent32.ir 031 - 32 32 32 32